Een afbeelding van het interieur van libertas
Een afbeelding van het interieur van libertas
Een afbeelding van het interieur van libertas
Een afbeelding van het interieur van libertas

Live muziek: Out of Hands- Songs, for piano and drums

Live muziek: woensdag 12 april | 20.00u | Out of hands- Songs, for piano and drums

Het afgelopen jaar ben ik het experiment aangegaan om de piano tijdelijk buiten mijn schrijfproces te houden. Ik neuriede in bussen, in treinen, in gangen, in mijn kamer en nam daar fragmenten van op met mijn telefoon. Ik keerde terug naar de piano en probeerde deze fragmenten in liedjes te verwerken.

Sommige uitkomsten van dit experiment zou ik beschouwen als minimalistische composities, andere als Gospel-Blues songs, maar ik zie ze zelden als genre gebonden. In mijn beleving zijn het gewoon mijn songs.

Tijdens een concert probeer ik deze songs met elkaar te verbinden door middel van improvisatie en ter plekke te arrangeren. Hiermee hoop ik gelijktijdig de waardering voor chaos en de dankbaarheid voor de kleine momenten waarin alles op zijn plaats valt over te brengen.

Keys and compositions: Julian Bazzanella

Drums: Konrad Matheus


Within the last year I made the experiment to temporarily exclude the piano out of my song writing process. I was humming on busses, in trains, in hallways, in my room and recorded snippets of that with my phone. I returned to the piano and tried to work these fragments into songs.

Some outcomes of this experiment I would consider minimalistic compositions, other outcomes I would consider Gospel-Blues songs, but I rarely think of them in a genre related way. In my perception these are just my songs.

Within a concert I try to connect these songs trough improvisation and on-the-spotarranging, hoping to simultaneously convey the appreciation of chaos and the gratitude for the little moments were everything falls into place.

Keys and compositions: Julian Bazzanella

Drums: Konrad Matheus